Köp ett Bevingat Ord

Sprid ett vänligt ord till en vän. Ditt ord kostar 50 kr och du betalar via sms som faktureras på din telefonräkning. Pengarna går till Friends arbete mot mobbning. Ett ord gör stor skillnad!

Pulshöjare

Pulshöjare

Pulshöjare


Välj annat ord
Köp ordet via SMS och donera 50 kr

Skriv in ditt mobilnummer* för att få en bekräftelsekod

1/2


Nästa

(no error)

*SMS:et kostar 50 kr.

Skriv in koden du fått i ditt SMS

2/2


Slutför

(no error)

Tack för ditt stöd i kampen mot mobbning!

Sprid ordet till dina vänner.


Välj mening till ditt ord!

En annan mening, tack!

Eller kopiera och dela länken:

Om mobbning.

Vi vuxna kan ibland behöva påminna oss själva om vilken värld vi skapar åt våra barn. Barnen i vårt land mår nämligen inte så bra som man vill tro. Faktum är att många mår väldigt dåligt.

Var femte skolelev har blivit kränkt av en annan elev i skolan det senaste året. Med nya vanor och ny teknik hittar mobbningen också fler vägar in i de ungas liv. Idag är självmord den vanligaste dödsorsaken bland unga i Sverige. Inte sällan till följd av mobbning.

En av de som inte orkade längre hette Måns. Efter sex år av trakasserier och utfrysning tog han sitt liv. Bara 13 år gammal. Det är Måns handstil som fått ge form åt orden på den här sidan. Utifrån anteckningar och skrifter har vi låtit hans bokstäver leva vidare.

Måns handstil får understryka vikten av att se världen ur barnens perspektiv. När barnen inte längre vill dela vår värld, då har vi vuxna misslyckats. Det är också upp till oss att ställa saker och ting till rätta. Att lära oss av våra misstag.

Vi på Friends arbetar förebyggande med att stoppa mobbning. Vi är en icke-vinstdrivande organisation helt utan statliga bidrag. Därför är vi också helt beroende av ditt stöd för att kunna göra skillnad. Alla pengar vi får in använder vi för att bekämpa mobbning.

Som vuxen behövs du i vår kamp. För Måns skull, och för alla andra barns skull.

PS. Mer information om Måns hittar du på jenninger.se.

Vårt krav till politikerna

Några som har stora möjligheter att förändra situationen för de barn som är utsatta för mobbning är landets beslutsfattare. Därför har vi riktat tydliga krav till dem i samband med den här kampanjen.

En plats som möter alla unga som är utsatta för mobbning är skolan. Därför är det viktigt att skolan får så bra förutsättningar som möjligt att jobba förebyggande mot mobbning. För att förebygga mobbning krävs det att hela skolan är involverad, från skolpersonal till elever och föräldrar. En nyckelperson i det här trygghetsarbetet är skolkuratorn och skollagen säger att alla skolor ska ha ”tillgång till kurator”, men i vilken omfattning avgör skolan själv.

En stor andel av skolkuratorerna har en mycket ansträngd arbetssituation. 12 procent av kuratorerna ansvarar för fler än 1000 elever, och ju fler elever man ansvarar för desto sämre upplever man sin arbetssituation. Utöver det faktum att en överbelastad kurator inte har möjlighet att hjälpa utsatta elever tvingas det förebyggande arbetet stå tillbaka.

7 av 10 menar att elevernas problematik förvärrats under de senaste åren pga nätmobbning*

De skolkuratorer som ansvarar för fler än 300 elever upplever att deras möjligheter att utföra sitt arbete försämras kraftigt*

Svenska skolläkares förening och föreningen Suicide Zero rekommenderar en bemanning som motsvarar en skolkurator per 275-400 elever

Därför kräver vi att ingen kurator ska ansvara för fler än 300 elever.

Formuleringen ”tillgång till” i skollagen gör inte tillräckligt mycket för de barn som är utsatta. Stärk skollagen så att ingen kurator behöver ansvara för fler än 300 elever. Vi har framfört detta krav till berörda politiker genom brev. Inom kort kommer vi följa upp våra brev och bjuda in till samtal om hur vi bäst kan förebygga mobbning i våra skolor.

*Källa: Akademikerförbundet SSR Novus-undersökning dec 2012.

Läs Friends debattartikel på temat publicerad i Svenska dagbladet 17 juni, 2014. Skriven tillsammans med barnombudsmannen, Akademikerförbundet, Suicide Zero, Sveriges skolkuratorers förening samt Britta Alin Åkerman vid NASP, KI.

Om Måns bokstäver

Måns öde är en påminnelse om mobbningens yttersta konsekvenser. Vi har låtit bokstäverna i Måns anteckningar och skolböcker leva vidare i form av ett eget typsnitt. Med de anhörigas tillstånd använder vi Måns handstil för att ge denna kampanj ytterligare en dimension. Vi hoppas detta bidrar till att lyfta frågan om mobbningsrelaterade självmord och samla in pengar till Friends förebyggande arbete på skolor, förskolor och idrottsföreningar.

0/0

Behöver du hjälp?

Kontakta Självmordsupplysningen eller BRIS om du är i behov av att prata om självmord.

Självmord går att förebygga. Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar nationellt för att radikalt minska självmorden.

Kontakta Självmordsupplysningen eller BRIS om du är i behov av att prata om självmord.

Självmord går att förebygga. Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar nationellt för att radikalt minska självmorden.